Angiodroid – automatyczny wstrzykiwacz CO₂

Angiodroid – automatyczny wstrzykiwacz CO₂

Pierwszy zautomatyzowany system iniekcyjny do angiografii CO₂.
Jodowane środki kontrastowe mogąpowodować dalsze pogorszenie resztkowej funkcji nerek.
Angiografia CO₂ jest skuteczną alternatywą, bez ryzyka dalszego upośledzenia funkcji nerek.
Czułość angiografii CO₂ wynosi 97%, a swoistość 85%.

100% AUTOMATYCZNY
Wysoka dokładność w porównaniu do wstrzyknięcia ręcznego: ustawienie ilości gazu w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego pozwala uniknąć wstrzyknięcia nieprawidłowej ilości CO2 z powodu kompresji.

100% CYFROWY
Ustawianie parametrów przy pomocy ekranu dotykowego.

100% BEZPIECZNY
Wewnętrzny układ pneumatyczny utrzymujący nadciśnienie pozwala uniknąć wstrzyknięcia zanieczyszczonego powietrza.

100% PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA
Różne opcje przeprowadzenia wstrzyknięcia CO2, nawet ze sterowni przy wykorzystaniu zdalnego kontrolera.