GLORIA

Gaśnica niemagnetyczna CO2

Antymagnetyczna gaśnica Gloria KS5AM służy szczególnie do ochrony urządzeń elektronicznych w miejscach występowania silnego pola magnetycznego (np. pracownia rezonansu magnetycznego).

Odpowiednia do gaszenia pożarów płonącej cieczy i ciał stałych (klasa B). Zatwierdzona do użycia do pożarów instalacji elektrycznych do 1000 V z minimalnej odległości 1 m.

Nie powoduje ona uszkodzeń chemicznych ani nie zanieczyszcza gaszonego mienia. Urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone pod kątem wykonania z materiałów niemagnetycznych.

Zbiornik jest aluminiowy a pozostałe komponenty metalowe zostały zastąpione częściami antymagnetycznymi. Jest to jedyna gaśnica niemagnetyczna podsiadająca świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB”