M.B SRL

Gaśnica niemagnetyczna CO2

Antymagnetyczna gaśnica służy szczególnie do ochrony urządzeń elektronicznych w miejscach występowania silnego pola magnetycznego (np. pracownia rezonansu magnetycznego). Odpowiednia do gaszenia pożarów płonącej cieczy i ciał stałych (klasa B). Nie powoduje ona uszkodzeń chemicznych ani nie zanieczyszcza gaszonego mienia. Urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone pod kątem wykonania z materiałów niemagnetycznych. Zbiornik jest aluminiowy, a pozostałe komponenty metalowe zostały zastąpione mosiądzem lub stalą nierdzewną AISI 304L.